ერთი შეფუთვის სტაბილიზატორი სამედიცინო გამოყენებისათვის